fbpx

Wentylacja oddymiająca – sprawdzanie skuteczności systemu

Wentylacja oddymiająca pełni niezwykle ważną funkcję w budynku. Zapewnia bowiem sprawną cyrkulację powietrza, która gwarantuje bezpieczeństwo. System oddymiania jest niezbędnym elementem w budynku. Zespół Carline wykonał systemy wentylacji, w tym także wentylacje oddymiającą budynków mieszkalnych na krakowskiej inwestycji Piasta Towers. Sprawdzenie skuteczności systemu jest jednym z zadań, które należy wykonać przed oddaniem budynku do odbioru. 

Wentylacja oddymiająca

Obowiązek instalacji systemów wentylacji pożarowej, w tym systemów oddymiania (czyli usuwania dymu), wynika wprost z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.[1] W przypadku braku odpowiedniego, określonego w przepisach techniczno-budowlanych, zabezpieczenia, obiekt może zostać uznany za nieodpowiedni do użytku, a tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. 

System oddymiania w czasie zagrożenia

W momencie wybuchu pożaru liczy się każda sekunda. Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej jest kluczowe tak jak zapewnienie wystarczającej widoczności oraz odpowiedniego poziomu tlenu na drogach ewakuacyjnych. Trujące gazy, a także dym stanowią ogromne niebezpieczeństwo. W przypadku hal produkcyjnych, czy magazynowych. Równie ważne jest zabezpieczenie maszyn oraz urządzeń przed wysoką temperaturą i szkodliwym działaniem dymu. Projektując system oddymiania mamy na celu odpowiednie rozmieszczenie i dobranie urządzeń oraz rozwiązań. Ich działanie, w możliwie jak najkrótszym czasie, ma zapewnić strefę wolną od dymu, utrzymać odpowiednią temperaturę, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów poza strefę objętą pożarem. 

Budynek 5, Piasta Towers 

W obiekcie wykonaliśmy wentylację oddymiającą strumieniową dla garaży podziemnych. Odporność ogniowa wentylacji wynosi 400°. Z kolei na dachu budynku mieszkalnego zainstalowaliśmy wentylatory kanałowe oddymiające

Zobacz także relację z wykonanych instalacji z budynków Piasta Towers część I i część II

Sprawdzenie skuteczności systemu oddymiania 

Próba dymowa

Wykonana próba dymowa dotyczyła sprawdzenia skuteczności systemu oddymiania garażu podziemnego. 

Niezwykle istotne jest, by symulacja została wykonana przez odpowiednio wykwalifikowaną, doświadczoną osobę. Wynik musi być także każdorazowo zweryfikowany. Dokładność i precyzja pozwalają na wykrycie ewentualnych nieścisłości. Podczas symulacji sprawdzać należy ilość powietrza wpływającą do kolumny konwekcyjnej ognia, jak również jej temperaturę, wysokość płomienia, czas reakcji tryskaczy, czy też temperaturę górnej warstwy dymu, a także natężenie przepływu powietrza przez klapy dymowe.

Rezultaty wykonanej symulacji pozwalają ocenić, czy przyjęte parametry m.in. wentylacji oddymiającej są dostatecznie sprawne i odpowiednio przygotowane w przypadku zagrożenia. 

 


Źródło:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Zespół Carline wykonuje kompletną instalacje systemu wentylacji w domu oraz wentylacji w firmie, w tym także wentylację oddymiającą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 500 200 710 oraz 12 266 68 88 
lub online: carline@carline.com.pl

 

Zapraszamy również na nasz FacebookInstagram i konto Moja Firma, a także kanał YouTube, gdzie można śledzić nas, nasze projekty i być na bieżąco!

Również interesujące…