fbpx

Jak dbać o agregaty wody lodowej? Przegląd i serwis

Wysoka wydajność, oszczędność energetyczna, niższy poziom hałasu – wszystkie te cechy agregat wody lodowej zapewni wyłącznie wtedy, gdy poddany zostanie regularnej i wnikliwej konserwacji okresowej. Opieka serwisowa oraz regularność jest istotnym wymogiem technicznym, bez którego trudno wyobrazić sobie długotrwałe działanie chillera.

Prawidłowy przegląd agregatów jest podstawą ich użytkowania. Standardowe wytwornice, wytwarzając wodę lub jej mieszaninę z glikolem o określonych wartościach, muszą funkcjonować w warunkach prawidłowego obiegu cieczy. Konieczny jest do tego przedwstępny przegląd, który pozwala wykonać bilans obciążenia cieplnego budynku. Na podstawie tych danych dochodzi w późniejszym etapie do dobrania mocy agregatu wody lodowej.

chillery, agregaty wody lodowej

Przegląd oraz późniejszy regularny serwis jest niezbędny do tego, by wytwarzana w chillerze woda lodowa trafiała do wymienników ciepła, a następnie została ogrzana i wróciła do agregatu.

Aby układ wody lodowej funkcjonował prawidłowo, konieczne jest:

 • Wykonanie bilansu obciążenia cieplnego budynku, który pozwoli na wybór właściwej mocy agregatu
 • Dopasowanie odpowiedniego typu klimakonwektora w każdym z pomieszczeń oraz kalkulacja potrzebnej liczby urządzeń
 • Zweryfikowanie urządzeń pod kątem prawidłowego wykonania projektu realizacji
 • Profesjonalny montaż urządzeń oraz instalacji hydraulicznej

 Okresowy serwis chillera, a częstotliwość

Konserwacja agregatu wody lodowej musi być przede wszystkim regularna. Ograniczy to ryzyko usterek, a jednocześnie zdecydowanie wydłuży żywotność urządzenia. Co kilka tygodni – choć można również częściej – należy dokonać przeglądu funkcjonowania agregatu.

Analiza powinna obejmować m.in.:

 • sprawdzenie ciśnienia parownika oraz skraplacza,
 • weryfikację przeziernika przewodu cieczy,
 • pomiar temperatury dochładzania; nie powinna ona przekraczać wartości przedstawionej przez producenta w materiałach informacyjnych.

Sprawdzian wszystkich parametrów eksploatacyjnych powinien zostać połączony z weryfikacją ewentualnych zanieczyszczeń. Te, na skutek naturalnego działania, mogą znaleźć się m.in. w skraplaczu czy wężownicach. Oczyszczanie tych elementów jest jedną z podstawowych form konserwacji okresowej agregatu wody lodowej. Jednocześnie też, ich zabrudzenie – oraz późniejsze ignorowanie problemu – bywa podstawowym źródłem poważniejszych problemów technicznych z urządzeniem. Dzieje się tak zarówno w przypadku urządzeń nowych, jak i już kilkuletnich. Zabrudzenia są równie istotnym problemem dla agregatów niezależnie od ich wieku oraz czasu działania.

Minimum raz na miesiąc agregat powinien zostać poddany nie tylko oczyszczaniu, ale również sprawdzony pod kątem dochładzania i przegrzewania systemu – poszczególne wartości należy zanotować pod kątem ewentualnych porównań w przyszłości. One pozwolą szybko wychwycić tendencje do ewentualnych nieprawidłowości.

Wysoką jakość realizacji tych zadań zapewnia wyspecjalizowany serwis agregatów wody lodowej. Wsparcie profesjonalnych techników jest niezbędne w konserwacji w ujęciu rocznym. Technicy powinni przeanalizować m.in. stan oleju w sprężarce – np. pod kątem poziomu kwasów czy zasobów wilgoci. Serwis weryfikuje agregat również pod kątem szczelności oraz ewentualnych źródeł korozji; niezbędne jest też oczyszczenie wężownic. Konserwacja kończy się sprawdzianem poprawności działania układu sterującego.

Agregaty wody lodowej – serwis

Usługi świadczone przez serwis agregatów wody lodowej obejmować muszą:

 • okresowe przeglądy wytwornic,
 • opiekę serwisową chillera,
 • dozór techniczny nad agregatem,
 • ewentualna modernizacja pod kątem nowych rozwiązań.

Szczególnie istotna w zakresie serwisowym jest więc ogólna kontrola nad poszczególnymi elementami. Dozór musi obejmować zarówno ewentualne zabrudzenia – m.in. parownika czy skraplacza – jak i prawidłowość działania czujników jakościowych. Serwis agregatów obejmuje również kontrolę sprężarek w zakresie oleju, a także analizę zakwaszenia oraz wilgotności w układzie freonowym. Należy zwrócić uwagę również na kwestie elektryczne: od analizy prawidłowego działania instalacji poprzez weryfikację przebić po kontrolę napięcia wentylatorów czy sprężarki.

Regularna konserwacja oraz opieka serwisowa ze strony wyspecjalizowanej firmy pozwala uniknąć awarii – szczególnie najczęściej występujących problemów ze sprężarkami. Bierność lub nieodpowiedni przegląd może skutkować zabrudzeniami skraplacza, lub parownika; deficytem czynnika chłodzącego czy błędami na poziomie czujników. Efektem tego mogą być awarie sprężarki lub mechaniczne uszkodzenia poszczególnych elementów układów freonowego, a także obiegowego.

 Podsumowanie

Aby dobrze i skutecznie przeprowadzić konserwację agregatu wody lodowej najlepiej zawierzyć profesjonalistom, którzy sprawdzą:

 • zabrudzenie parownika — wymiennika oraz skraplacza
 • poprawność pracy presostatów freonowych HP i LP /typu on/off a także wskazań czujników freonowych HP i LP /liniowych
 • stan prądów wentylatorów skraplacza, sprężarki bądź sprężarek
 • stan oleju w sprężarkach
 • zakwaszenie układu freonowego
 • wilgotność freonu
 • wydajności sprężarki lub sprężarek
 • poprawność pracy zaworów rozprężnych
 • pracę pomp obiegowych i wymuszających
 • prawidłowy obieg czujnika przepływu medium (woda glikol, solanka..)
 • wizualnie instalacji elektrycznej i sterowniczej

oraz wykonają serwis:

 • dokładne umyją urządzenia wewnątrz i na zewnątrz (w tym skraplacz oraz parownik)
 • skalibrują presostaty freonowe HP i LP.
 • w razie potrzeby wymienią na nowy czynnik chłodniczy wraz z olejem (gdy jest kwaśny bądź wilgotny)
 • wymienią filtr osuszacza lub zainstalują go w przypadku rozszczelnienia instalacji freonowej.

Nasze instalacje oraz montaże prezentujemy w zakładce Realizacje

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 12 266 68 88 
lub online: carline@carline.com.pl

Zapraszamy również na nasz FacebookInstagram i konto Moja Firma, a także kanał YouTube, gdzie można śledzić nas, nasze projekty i być na bieżąco!

Również interesujące…