fbpx

Etykieta energetyczna – co warto wiedzieć?

Etykieta energetyczna zawiera istotne informacje, dzięki którym konsument może podjąć najbardziej optymalną dla siebie decyzję o zakupie. Im mniej zużyjemy energii, tym mniejszy będzie negatywny wpływ na klimat i środowisko, a także zaoszczędzimy.
Przyznawanie odpowiednich klas energetycznych w Polsce  reguluje Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r. Nr 1203, poz. 1203). Co należy wiedzieć?

Etykieta energetyczna co to?

Etykieta energetyczna istnieje na rynkach europejskich od 1995 roku. Na jej podstawie uzyskujemy standardowe informacje, które dotyczą zużycia energii elektrycznej oraz innych właściwości dużych urządzeń AGD. Dzięki temu możemy wybrać sprzęt najbardziej efektywny energetycznie.

Obecnie większość produktów kwalifikuje się ze względu na efektywność klasy energetycznej. Wyznacza się ją na podstawie stosunku rocznego zużycia energii, przez dane urządzenie, do standardowego zużycia energii, przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

Charakterystyczny dla etykiety jest podział na siedem klas energetycznych od A do G. Aby były bardziej czytelne i przejrzyste, do poszczególnych wartości dobrane są odpowiednie kolory: od ciemnozielonego (wysoka efektywność energetyczna) do czerwonego (niska efektywność energetyczna).

Istnieją również 3 dodatkowe klasy energetyczne: A+, A++ i A+++ 
Etykieta posiada także piktogramy, które ułatwiają poznanie charakterystyki produktu.

etykieta energetyczna

Cechy wspólne etykiet

Etykiety posiadają informacje o:

 • marce i modelu urządzenia
 • klasie efektywności energetycznej
 • zużyciu innych zasobów naturalnych, np. wody
 • wydajności innych funkcji
 • poziomie emitowanego hałasu
 • rocznym zużyciu energii (kWh/rok)

Producenci urządzeń mają obowiązek udostępnić do sprzedaży produkty zaopatrzone w etykiety energetyczne oraz umieścić standardowe informacje we wszystkich materiałach informacyjnych o produkcie. Dostawca jest także odpowiedzialny za dokładność informacji podanych na etykietach, a także standardowych informacji o produkcie. Etykiety powinny być umieszczone w widocznym miejscu z przodu, lub na górze obudowy urządzenia. Wyjątek stanowi sprzedaż na odległość oraz inne rodzaje sprzedaży, gdzie kupujący nie widzi produktu na ekspozycji.

Podstawowym założeniem etykietyzacji w przypadku zakupu produktów klimatyzacyjnych jest ułatwienie wyboru urządzenia o jak najlepszych wskaźnikach EER i COP. Poziom zużycia energii wpływa na emisję spalin, które powstają w procesie produkcji.

Warto pamiętać – im mniej zużyjemy energii, tym mniejszy będzie nasz negatywny wpływ na klimat i środowisko!

 
etykieta energetyczna 02

Specyfikacja dla urządzeń klimatyzacyjnych

Dla klimatyzatorów obowiązuje klasa efektywności energetycznej ze skalą A-G, którą określa dyrektywa 2002/40WE. Ma ona zastosowanie do urządzeń do 12 kW.

Etykieta zawiera informacje o:

 • modelu urządzenia
 • klasie efektywności energetycznej A-G
 • rocznym zużyciu energii (przy pełnym obciążeniu 500 h/rok)
 • wydajności chłodzenia przy pełnym obciążeniu w kW
 • efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu
 • typie urządzenia (tylko chłodzenie lub chłodzenie/grzanie)
 • typie chłodzenia (chłodzone powietrzem lub wodą)
 • poziomie emitowanego hałasu (jeśli dotyczy)

Jak czytać etykietę energetyczną?

Klimatyzatory o mocy większej niż 12 kW, są przedmiotem regulacji zawartych w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Została ona stworzona w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, który powstaje m.in. podczas wytwarzania energii wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy oświetlenie budynków.

Na etykiecie podawany jest typ jednostki, która może mieć tylko funkcję chłodzenia albo łączyć chłodzenie z grzaniem. Dla klimatyzatorów z funkcją chłodzenia oraz grzania podawana jest moc grzewcza oraz klasa efektywności energetycznej w trybie grzania określana współczynnikiem COP. To stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobieranej mocy elektrycznej. Najbardziej efektywne jednostki zakwalifikowane są w klasie A. Podawany jest też poziom głośności urządzenia w db(A).

Dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania zastosowanie mają dodatkowo informacje o:

 • mocy cieplnej przy pełnym obciążeniu w kW
 • wydajności trybu grzewczego.

W przypadku klimatyzatorów jedno, a także dwukanałowych stosowane są wskaźniki efektywności energetycznej dla stanu stałego obciążenia. Klimatyzatory jedno- i dwukanałowe oceniane są podstawie skali od A+++ do D.

Jesteś zainteresowany współpracą? Masz więcej pytań? Szukasz porady?

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 12 266 68 88 
lub online: carline@carline.com.pl

Zapraszamy również na nasz FacebookInstagram i konto Moja Firma, a także kanał YouTube, gdzie można śledzić nas, nasze projekty i być na bieżąco!

Również interesujące…