fbpx

Oczyszczalnia ścieków „Sitkówka”

O Projekcie

Oczyszczalnia Ścieków SITKÓWKA w Kielcach 

Oczyszczalnia obsługuje system zbiorczej kanalizacji sanitarnej miasta Kielce oraz okolicznych gmin. Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest na obiektach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, wspomaganych stopniem chemicznego usuwania fosforu. W oczyszczalni zachodzi proces charakteryzujący się bardzo wysokim poziomem redukcji zanieczyszczeń. Wszystkie systemy muszą więc działać bez zarzutu.

 

Oczyszczalnia Ścieków w Kielcach – realizacja Carline

Odpowiadaliśmy za kompleksowe usługi m.in. montaż wentylacji pomieszczeń technologicznych (rozdzielnie elektryczne, stacje dmuchaw, magazyny polimerów, dygestoria, itp.). System wykonaliśmy w oparciu o centrale nawiewno-wywiewne. Z kolei w systemie klimatyzacji do pomieszczeń biurowych użyliśmy układów freonowych.

 

Oprócz systemu klimatyzacji i wentylacji w zakresie projektu wykonaliśmy również instalacje:

  • Wewnętrznej wod.-kan.
  • Ogrzewania
  • Pulpy piaskowej
  • Dezodoryzacji
  • Wody przemysłowej
  • Sprężonego powietrzaRealizujesz podobny projekt?

Oferujemy projekt i montaż systemów HVAC (Kraków i Małopolska)
Zapytaj o Wycenę

Również interesujące…