Czyszczenie, odkażanie, konserwacja systemów klimatyzacji oraz wentylacji

Firma Carline ma do zaoferowania profesjonalne usługi czyszczenia, konserwacji, odkażania systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych zainstalowanych w każdego rodzaju budynkach.

OFERTA PRZEGLĄDÓW KLIMATYZACJI OBEJMUJE:

 • Czyszczenie i odkażanie filtrów parownika (klimatyzatora)
 • Czyszczenie i odkażanie skraplacza
 • Czyszczenie i odkażanie parownika
 • Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej / pomiar ciśnień pracy /
 • Ewentualne doładowanie czynnikiem chłodniczym
 • Sprawdzanie połączeń elektrycznych urządzeń klimatyzacyjnych
 • Sprawdzanie sterownika
 • Sprawdzanie i odkażanie drożności odpływu skroplin
 • Sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia i korozję
 • Pomiar ciśnienia ssania / manometr/
 • Pomiar ciśnienia sprężania / manometr/
 • Pomiar temperatury na króćcu tłocznym
 • Pomiar temperatury zasysania par przed sprężarką
 • Sprawdzenie pracy sprężarki
 • Sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

Należy przyjąć że w przypadku częstego korzystania z klimatyzacji, zarówno podczas chłodzenia jak i ogrzewania czyszczenie powinno być przeprowadzone co najmniej raz do roku (wskazane 2 razy).

Filtr siatkowy i węglowy może być czyszczony samodzielnie przez użytkownika, natomiast odkażanie należy zlecić serwisowi klimatyzacji.

 

 

OFERTA PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH OBEJMUJE:

 • Czyszczenie i odkażanie kanałów wentylacyjnych;
 • Czyszczenie i odkażanie anemostatów, kratek, zaworów;
 • Wymiana filtrów w centrach wentylacyjnych;
 • Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
 • Czyszczenie i mycie obudowy centrali,
 • Czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali,
 • Oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
 • Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów,
 • Sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,
 • Sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
 • Sprawdzenie i czyszczenie wymienników,
 • Sprawdzenie osadzenia filtrów,
 • Sprawdzenie stanu włókniny filtracyjnej,
 • Sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
 • Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 • Sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie,
 • Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników
 • Sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych,
 • Sprawdzenie działania przekładni pasowej,
 • Sprawdzenie naciągu pasków klinowych,
 • Sprawdzenie stanu zabrudzenia grzałki nagrzewnicy (jeśli występuje),
 • Kontrola działania grzałek (jeśli występuje),
 • Sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy,
 • Czyszczenie i mycie chłodnicy,
 • Sprawdzenie stanu odkraplaczy,
 • Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
 • Uruchomienie centrali, kontrola pracy,
 • Wykonanie pomiarów kontrolnych.

 

OFERUJEMY PROFESJONALNE USŁUGI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PODPISANIA UMOWY.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH !!!

ZAPRASZAMY DO POCZYTANIA NASZYCH ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEGLĄDEM I KONSERWACJĄ SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH.

 

DZIELIMY SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ

WordPress Themes