ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Firma Carline ma dla Inwestorów  pełną gamę usług instalacyjnych. Pełny profesjonalne doradztwo, projektowanie, analizy a ostatecznie realizacja najlepszego rozwiązania dla Instalatorów.

Wykonujemy wizję lokalną na budowie na której omawiamy wszystkie szczegóły związane z  najlepszym oraz ekonomicznym   rozwiązaniem instalacji sanitarnych.

Rozwiązania dla klientów ibiznesowych zawsze są  dokładnie analizowane i prezentowane w paru wariantach, dogodnych dla Inwestora.

Możemy Państwu zaoferować:

 • Klimatyzacje – od najprostszych rozwiązań jak split-multi, po profesjonalne rozwiązania wody lodowej czy systemów VRF;
 • Wentylacje mechaniczną
 • Instalacja ogrzewania
 • Systemy tryskaczowe
 • Kanalizacja
 • Woda ciepła i zimna
 • Przegląd i serwis (gwarancyjny oraz pozagwarancyjny) urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

OPINIE KLIENTÓW

P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna
Zaświadcza się, że firma FHU CARLINE Iwona Smoter z siedzibą w Rabce Zdrój w latach 2014 - 2015 wykonała z należytą starannością instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Republiki Korczakowskiej.Zakres prac firmy Carline zawierał:
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w mieszkaniach
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i detekcji CO i LPG w garażu
Polecamy Firmę CARLINE jako solidnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera w realizacji procesów inwestycyjnych
P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna

Krak-chem Sp. z o.o.
Zaświadcza się, że firma CARLINE Iwona Smoter z siedzibą w Krakowie w okresie marzec - październik 2010 r. zrealizowała z należytą starannością instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną na obiekcie „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Kluczborskiej-Krowoderskich Zuchów-Wybickiego w Krakowie ETAP II - budynek A”Jako wykonawca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych firma Carline zapewniławysoką jakość i terminowość wykonanych prac. Całość prac została zrealizowana zgodnie z prawem budowlanym i prowadzona była przez pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.Rekomendujemy Firmę CARLINE jako solidnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera w realizacji procesów inwestycyjnych.
Krak-chem Sp. z o.o.

Hilton Garden Inn Kraków
Hotel Global Investment Group Sp z o.o. zaświadcza że Firma FHU CARLINE wykonała prace z zachowaniem wysokiej jakości i należytej staranności.Zakres prac:
 • Dostawa i montaż systemu klimatyzacyjno grzewczego gazowych pomp ciepła f-my Sanyo,
 • Dostawa i montaż systemu wentylacyjnego, Dostawa i montaż systemu przeciwpożarowego - instalacja tryskaczowa.
Od uruchomienia hotelu w grudniu 2010r. do dnia dzisiejszego firma Carline serwisuje powyższe instalację, odpowiednio szybko reaguje na wezwania.Polecamy firmę Carline jako solidnego wykonawcę. 
Hilton Garden Inn Kraków

WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.
WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o o. z siedzibą: ul. Ryżowa 45, 02-495 Warszawa, zaświadcza niniejszym listem, że firma FHU CARLINE Iwona Smoter, z siedzibą w Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 101 a , w okresie od grudnia 2009 do marca 2011 roku wykonywała na nasze zlecenie instalacje sanitarne i technologiczne dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka kolo Kielc ". Zakres robót objętych umową:
 • Instalacja dezodoryzacji
 • Instalacja pulpy piaskowej
 • Instalacja odcieków
 • Instalacja wody technologicznej Zakres obiektów objętych umową:
 • Budynek Kral
Wymienione powyżej prace zostały wykonane z zachowaniem wysokiej jakości i należytej staranności Kadra techniczna oraz zespól pracowników wykazał się dużą znajomością zagadnień branży oraz dobrą organizacją i profesjonalizmem.Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę FHU CARLINE Iwona Smoter, jako partnera godnego zaufania, które w sposób solidny i skuteczny realizuje powierzone zadanie. 
WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Krak-chem Sp. z o.o.
Zaświadcza się, że firma CARLINE Iwona Smoter z siedzibą w Krakowie w okresie maj 2011 - maj 2012r. zrealizowała z należytą starannością instalację wentylacyjną na obiekcie Apartamenty Kaskada przy ul. Dobrego Pasterza 119 w Krakowie.Jako wykonawca instalacji wentylacji firma Carline zapewniła wysoką jakość i terminowość wykonanych prac. Całość prac została zrealizowana zgodnie z prawem budowlanym i prowadzona była przez pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.Rekomendujemy Firmę CARLINE jako solidnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera w realizacji procesów inwestycyjnych.
Krak-chem Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
Zaświadcza się, że firma CARLINE Iwona Smoter z siedzibą w Rabce Zdrój w roku 2010 zrealizowała z należytą starannością instalacje sanitarne i solarne w obiekcie Hotel "DOSŁOŃCE Conference & SPA" zlokalizowanym w miejscowości Dale pod nr 56. 32-222 Racławice. Łącznie kwota wykonanych prac opiewała na 2 507 860,46 zł netto.Jako wykonawca wszystkich instalacji sanitarnych obiektu, firma Carline zapewniła wysoką jakość i terminowość wykonanych prac. Całość prac została zrealizowana zgodnie z prawem budowlanym i prowadzona była przez pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.Rekomendujemy Firmę CARLINE jako solidnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera w realizacji procesów inwestycyjnych.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Łęgprzem" Sp. z o.o.

HOCHTIEF POLSKA S.A.
HOCHTIEF POLSKA S.A. zaświadcza niniejszym listem, że firma FHU CARLINE Iwona Smoter, z siedzibą w Rabka-Zdrój, ul. Zaryte lOla , w okresie od września 2009 do marca 2011 roku wykonywała na nasze zlecenie instalacje sanitarne dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka kolo Kielc”.Zakres robót objętych umową:
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacja C.O ,WOD-KAN
 • Instalacja wentylacji pomieszczeń laboratoryjnych
 • Instalacja biogazu
 • Instalacja sprężonego powietrza
 • Instalacja gazów laboratoryjnych
 • Instalacja przepompowni wód deszczowych
 • Instalacja dezodoryzacji Zakres obiektów objętych umową:
 • Budynek Administracyjny i Warsztatowy
 • Budynek Energetyczny
 • Pompownia Główna i Budynek Krat
 • Pompownia Ścieków Retencjonowanych
 • Pompownia Osadu Recyrkulacyjnego
 • Budynek Odwadniania Osadu
Całość robót wykonana została za kwotę 3.446.816,00 zi. netto. Wymienione powyżej prace zostały wykonane z zachowaniem wysokiej jakości i należytej staranności. Kadra techniczna oraz zespól pracowników wykazał się bardzo dużą znajomością zagadnień branży oraz dobrą organizacją i profesjonalizmem.Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę FHU CARLINE Iwona Smoter, jako partnera godnego zaufania, które w sposób solidny i skuteczny realizuje powierzone zadanie.
HOCHTIEF POLSKA S.A.

P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna
Zaświadcza się, że firma FHU CARLINE Iwona Smoter z siedzibą w Rabce Zdrój w roku 2016 wykonała z należytą starannością instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC) w budynku biurowo-usługowym przy ul. Twardowskiego w Krakowie.Zakres prac firmy Carline zawierał:
 • wykonanie instalacji klimatyzacji i ogrzewania opartej na klimakonwektorach kanałowych firmy Aermec. W obiekcie zrealizowany został system wody lodowej opartej na agregacie wody lodowej ze zdalnym skraplaczem firmy Aermec.
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych i usługowych opartej na centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych firmy Frapol
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i detekcji CO i LPG w garażu
Polecamy Firmę CARLINE jako solidnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera w realizacji procesów inwestycyjnych
P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna

Cushman&Wakefield, Metropolian, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa
W 2017 r. występując jako przedstawiciel inwestora, miałem przyjemność współpracować z firmą Carline przy gruntownej rozbudowie systemu HVAC dla dwu-piętrowego budynku biurowego przy ul. Wadowickiej w Krakowie. Zakres prac polegał na wykonaniu całkowicie nowego systemu instalacji grzewczo-chłodniczej wraz wentylacją w budynku biurowym wybudowanym w latach siedemdziesiątych i modernizowanym w 2006 r. Zakres prac zlecony firmie Carline obejmował również branżę elektryczną i konstrukcyjną. W budynku należało przebić stropy torując nowe drogi dla instalacji pionowych, w tym rozbudowując istniejące szachy lub tworząc nowe oraz zmontować obszerny stelaż nośny pod agregaty znajdujące się na dachu. Firma Carline wywiązała się ze wszystkich zadań wzorowo. Zademonstrowała fachowość nie tylko w swoim rodzimym zakresie mechaniki wentylacyjnej, ale również wykazała się w roli generalnego wykonawcy organizując różnorodne prace o naturze czysto budowlanej. Logistyka, zamówienia i dostawy, terminowość, dokładność wykonania oraz dbałość o założenia budżetowe okazały się na porządku dziennym dla firmy Carline. Co więcej, chęć współpracy bezkonfliktowej i wspólnego rozwiązywania problemów zaistniałych podczas budowy sprawiały, że dążyło się do celów projektowych z rzadko spotykaną łatwością. Zachowanie ekipy było zawsze profesjonalne a jakość dostarczonych robót zdecydowanie świadczyła o tym, że firma czerpała dumę z dobrze wykonanej pracy. Firma Carline została wyłoniona w procedurze przetargowym. Wybór ten okazał się dobrą decyzją a firmę uważam za godną polecenia.Michał Jaraczewski Senior Project Manager Project & Development Services | Poland
Cushman&Wakefield, Metropolian, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa

WordPress Themes