Jednou z oblastí pôsobenia našej firmy je automatika ventilačných systémov. Automatika zodpovedá za to, aby boli jednotlivé prvky jednotlivých systémov riadené takým spôsobom, aby boli dosiahnuté požadované parametre a aby bola spotreba energií minimálna. Cieľom automatiky ventilačných systémov je zaručiť náležitú cirkuláciu vzduchu a výmenu znečisteného vzduchu na čerstvý vzduch, optimálne podmienky na prácu ako aj na vykonávanie technologických či priemyselných procesov.

DOKÁŽEME NÁJSŤ NAJLEPŠÍ SPÔSOB

Dodávame moderné systémy mechanickej ventilácie a klimatizácie, ako aj integrované systémy spájajúce funkcie vykurovania, klimatizácie a ventilácie.

Optimálne zvolená automatika ventilačných systémov ako aj zariadení HVAC znamená, že systémy sú vynikajúco prispôsobené podľa technických možností miestností a požiadaviek investora. Automatizácia ventilačných systémov zvyšuje bezpečnosť a zaručuje spoľahlivosť, ako aj maximálnu efektívnosť. Okrem toho musíme podotknúť, že prevádzka ventilačných systémov ovládaných automatikou, ak sú zachované optimálne parametre, je výrazne lacnejšia.

Zaoberáme sa náležitým výberom a montážou automatiky ventilačných systémov. Dodávame riešenia tak pre ventilačné systémy v zatvorených garážach, ako aj systémy požiarnej ventilácie.

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY POŽIARNEJ VENTILÁCIE

Systémy požiarnej ventilácie sa v normálnych podmienkach používajú ako štandardná ventilácia. Avšak ich hlavnou úlohou je odvod dymu z miestností pri požiari, ako aj zabezpečovanie miest bez horúcich produktov horenia. Ventilačné systémy v prípade požiaru dokážu znížiť teplotu v miestnostiach a privádzať do vnútra čerstvý vzduch. Podľa typu majú jednotlivé zariadenia odolnosť voči ohňu od 60 do 120 minút.

Automatika ventilačných systémov zvyšuje bezpečnosť budovy a uľahčuje hasičské a záchranné akcie, avšak napriek tomu každý ventilačný a odvodový systém mal by sa dať spustiť aj manuálne.

NAŠE POSLEDNÉ REALIZÁCIE

Sme hrdí, že vám môžeme predstaviť naše posledné projekty, za ktorými stojí náš úžasný tím a ťažká práca, a predovšetkým všetci spokojní zákazníci.
 • 2019
  Hotel Hilton Garden Inn
 • 2019
  Western Camp Zator - Carline
 • 2019
  Park Rozrywki „ENERGYLANDIA”, Zator
 • 2019
  HOTEL INX ****