Carline - klimatyzacja Kraków, serwis klimatyzacji Kraków, wentylacja Kraków > Realizacje > Obiekty produkcyjne, przemysłowe i magazynowe > Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  • Rozwiązania: Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewanie, Wentylacja technologiczna, Instalacja Wod-Kan i inne
  • Data realizacji: Listopad 2010
  • Lokalizacja: Sitkówka/Kielce, Polska
  • Klient: Konsorcjum Firm – WTE Wassertechnik Niemcy, WTE Wassertechnik Polska, Degremont Francja oraz Hochtief Polska
  • Powierzchnia: 14 200 m2

O PROJEKCIE

Zakres projektu obejmował:

– Wykonawstwo w zakresie instalacji klimatyzacja, wentylacji (w tym wentylacji technologicznej)
– Instalacja wentylacji – w oparciu o centrale nawiewno-wywiewne: wydajność central oraz wentylatorów: ok. 50000 tyś m3/h
– Instalacja wentylacji pomieszczeń technologii (rozdzielnie elektryczne, stacje dmuchaw, magazyny polimerów, dygestoria, itp.)
– Klimatyzacja pomieszczeń biurowych (ok. 2000m2) – układy freonowe
– Instalacje wewnętrzne wod-kan
– Instalacje ogrzewania,
– Instalacja pulpy piaskowej
– Instalacja dezodoryzacji
– Instalacja wody przemysłowej
– Instalacja sprężonego powietrza

MASZ PODOBNY PROJEKT?