SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • Rozwiązania: Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewanie, Automatyka
 • Data realizacji: listopad 2016 – czerwiec 2017
 • Lokalizacja: Kraków, Polska
 • Klient: ABM Spółka Akcyjna
 • Powierzchnia: 4 077 m2

O PROJEKCIE

Budynek przeznaczony na działalność ekspozycyjno-biurowo-magazynową firmy ABM. Zlokalizowany przy ul. Dobry Początek 6 w Krakowie

Inwestor: ABM S.A Kraków ul. Gromadzka 45, 30-719 Kraków

Wykonane instalacje:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej do kotłowni
 • Instalacja wody lodowej do agregatów chłodniczych,
 • Instalacja wody lodowej do chłodnic w centralach
 • Instalacja chłodzenia do klimakonwektorów
 • Instalacja ogrzewania do klimakonwektorów
 • Instalacja ciepła technologicznego do central wentylacyjnych

Wentylacja mechaniczna:
Budynek obsługuje 8 central nawiewno-wywiewnych firmy Klimor zlokalizowanych na dachu budynku z automatyką oraz 6 wentylatorów wyciągowych dachowych firmy Harmann. Wszystkie centrale wyposażone są wymiennik odzysku ciepła. Poszczególne centralę posiadają nagrzewnicę i chłodnicę wodną oraz komplet tłumików akustycznych firmy Trox. Powietrze od central wentylacyjnych rozprowadzone jest siecią kanałów uzbrojonych w przepustnicę ręczne i zakończone kratkami wentylacyjnymi, nawiewnikami wirowymi, nawiewnikami szczelinowymi czy zaworami wentylacyjnymi. Instalacja wyciągowa i nawiewna wyposażona jest regulatory stałego przepływu powietrza typu VFL firmy Trox.

Instalacja chłodnicza i grzewcza:
Instalacja chłodnicza i grzewcza dla pomieszczeń biurowych za pomocą
4-rurowych klimakonwektorów kanałowych i kasetonowych firmy Daikin (60szt. urządzeń), sterowanych indywidualnie z każdego pomieszczenia. Wykonano również klimatyzacje do serwerowni za pomocą dwóch systemów Split o mocy 6,8kW firmy Daikin. Źródłem chłodu dla potrzeb klimakonwektorow jest wspólny agregat chłodniczy zlokalizowany na dachu o mocy 130kW firmy Daikin wyposażony w moduł hydrauliczny, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze oraz zbiornik buforowy. Źródłem chłodu dla 6 central wentylacyjnych są 3 agregaty chłodnicze
(2szt. po 40kW i 1szt. 11kW). Czynnikiem chłodniczym w instalacji jest roztwór glikolu etylonowego 30% (dach)  oraz woda lodowa (wewnątrz budynku) Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zlokalizowana na parterze w osobnym pomieszczeniu. Pomieszczenia ogrzewane są za pomocą klimakonwektorów, central wentylacyjnych, aparatów grzewczych, grzejników. Przy każdym klimakonwektorze zamontowano zawór odcinający, zawór regulacyjny (Stromax), zawór trójdrogowy, zarówno na instalacji grzewczej jak i chłodniczej. Na instalacjach grzewczych i chłodniczych oprócz armatury regulacyjnej i odcinającej zamontowano odpowietrzniki i zawory spustowe. Całość instalacji zaizolowano izolacjami o odpowiedniej grubości zgodnie z średnicą i przeznaczeniem, nierozprzestrzeniającymi ognia (Armaflex ACE Plus- chłód, Termasmart Pro- grzanie). Rozprowadzenie rurociągów wykonano z rur ze stali węglowej w systemie zaciskowym Geberit Mapress C-Stahl ocynkowane zewnętrznie. Pompy na instalacji grzewczej do klimakonwektorów i central wentylacyjnych zamontowane w kotłowni. W centralach wentylacyjnych wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą zamontowano pompy (krótki obieg nagrzewnicy) firmy Wilo typu Yonos ECO 25/1-5. Przy instalacji chłodniczej zamontowano wymiennik płytowy firmy Tranter typ GXD-042-M-4 na 2 piętrze. Na układzie wymiennik-klimakonwektory zamontowano pompę firmy Wilo typu Stratos Giga  50/1-20. Klimakonwektory zasysają powietrze przez wspólne anemostaty z puszkami rozprężnymi instalacji wyciągowej od central oraz nawiewają ciepłym lub zimnym powietrzem przez nawiewniki szczelinowe firmy Halton.

MASZ PODOBNY PROJEKT?

WordPress Themes