system oddymiania
projekt systemu oddymiania
montaz oddymiania

Wentylacja oddymiająca ma wpływ na czas potrzebny do podjęcia akcji ewakuacyjnych i ratunkowych. Od jej prawidłowego zaprojektowania i wykonania zależy bezpieczeństwo i życie ludzi w razie wybuchu pożaru. Systemy oddymiania mają na celu wytworzenie warstwy wolnej od dymu, aby umożliwić szybką i sprawną ewakuację oraz ułatwić akcję ratunkową i gaśniczą. Obowiązek stosowania systemów wentylacji pożarowej regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W ofercie firmy Carline znajdą Państwo bezpieczne, skuteczne systemy oddymiania i wentylacji pożarowej.

ODDYMIANIE - SYSTEMY DO USUWANIA DYMU

Systemy oddymiania dzielimy na dwa rodzaje: grawitacyjne oraz mechaniczne systemy oddymiania. Grawitacyjne systemy oddymiania stosowane są najczęściej w obiektach o wielkiej kubaturze, t.j. centra handlowe, hale przemysłowe i magazyny oraz na klatkach schodowych w budynkach użyteczności publicznej. W tych obiektach stosowana jest automatyczna wentylacja oddymiająca. Odprowadza ona lotne produkty spalania, czyli gazy i dym, na zewnątrz budynku poprzez samoczynne urządzenia oddymiające. Oddymianie i dopływ powietrza kompensacyjnego zapewniają klapy i otwory oddymiające oraz kurtyny dymowe.

Mechaniczne systemy oddymiania usuwają dym za pomocą wentylatorów. Taka wentylacja oddymiająca znajduje się na dachu lub w kanałach wentylacyjnych i stosowana jest w budynkach wielokondygnacyjnych – tam, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego oddymiania ze strefy pożarowej poprzez klapy oddymiające. Mechaniczne systemy oddymiania obejmują przewody oddymiające, klapy wentylacji pożarowej i wentylatory oddymiające o odpowiedniej odporności ogniowej.

Oddymianie budynku często wykorzystuje obydwa systemy: grawitacyjny i mechaniczny.

NAPOWIETRZENIE BUDYNKÓW

Oddymianie za pomocą wentylatorów wyciągowych wymaga układu napowietrzania. Napowietrzenie jest niezbędne, aby utrzymać nadciśnienie w stosunku do pomieszczeń położonych obok, gdyż w przypadku pożaru zapobiega zasysaniu dymu.

Instalacje oddymiające chronią pionowe drogi ewakuacyjne, t.j. klatki schodowe i przedsionki pożarowe. Służą też do usuwania dymu z rozległych stref pożarowych, m.in. garaży i korytarzy ewakuacyjnych.

OBOWIĄZKOWA WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA

W wielu obiektach systemy oddymiania są obligatoryjne, np. w garażach zamkniętych o powierzchni >1500 m2 (§ 277.4 [1]), w klatkach schodowych i przedsionkach pożarowych w budynkach wysokościowych (§ 246.2 [1]), w krytych ciągach pieszych, do których przylegają lokale usługowe (§ 247.2 [1]).

W niektórych budynkach stosowanie instalacji oddymiających jest konieczne, gdyż ich montaż zapewnia większe powierzchnie stref pożarowych lub długie drogi ewakuacyjne. Wentylacja oddymiająca umożliwia także architektowi obniżenie klasy odporności ogniowej obiektu.

 • Hotel Hilton Kraków
  2011
  Hotel Hilton Garden Inn
 • Przebudowa systemu klimatyzacji ul. Zamoyskiego Kraków
  2019
  Gabinety lekarskie, ul Zamoyskiego, Kraków
 • Przedszkole Wesołe Tygryski, wentylacja i klimatyzacja
  2019
  Przedszkole Wesołe Tygryski - ul. Centralna 43C, Kraków
 • Hyperion
  2018
  Hyperion - ENERGYLANDIA, Zator