Agregaty skraplające

Agregat skraplający jest urządzeniem, składającym się ze sprężarki, skraplacza, odolejacza, zbiornika na czynnik chłodniczy, systemów zabezpieczeń sprężarki chłodniczej i armatury chłodniczej o zwartej budowie. Można je wykorzystać zarówno dla chłodzenia, jak i dla grzania.

Modele

Typ Wydajność nominalna [kW] Urządzenia Sprężarka Wentylatory Czynnik Chłodniczy
MCE 5 – 241 jeden-obieg / dwa-obiegi scroll osiowe / promieniowe R410A
MCX 6 – 136 jeden-obieg / dwa-obiegi scroll osiowe R410A

Szczegóły

Materiały do pobrania