Kategoria: Porady dla domu, Serwis0

Każdy użytkownik klimatyzatora powinien wiedzieć nie tylko jak jego właściwie użytkować, ale także jak o niego zadbać, aby jak najdłużej cieszyć się z wygody jego posiadania. Należy pamiętać, że w celu zapewnienia właściwych warunków eksploatacji klimatyzatora a także jego maksymalnej skuteczności działania konieczne jest dokonywanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych i konserwacji. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z serwisantem posiadającym ku temu odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Nie próbuj robić tego sam. Przy nieumiejętnym czyszczeniu można narazić się na skaleczenie, a nawet na porażenie prądem elektrycznym. Nieautoryzowane przeglądy eksploatacyjne grożą również utratą gwarancji na urządzenie.

W celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Jeżeli klimatyzator jest na gwarancji, w przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z jego gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują:
– czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
– czyszczenie lameli parownika i skraplacza
– sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i dopełnienie freonem jeżeli to wskazane
– sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
– sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin
– sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

Należy przyjąć że w przypadku częstego korzystania z klimatyzacji, zarówno podczas chłodzenia jak i ogrzewania czyszczenie powinno być przeprowadzone co najmniej raz do roku (wskazane 2 razy).

Filtr siatkowy i węglowy może być czyszczony samodzielnie przez użytkownika, natomiast odkażanie należy zlecić serwisowi klimatyzacji.

WordPress Themes